Maa- ja kiviaines


Toimitamme puhtaat kivennäismaat kuntien maankaatopaikoille. Jäteasemalle toimitamme vain sekalaisia maa- ja kiviainesjätteitä.

Sekalaisella maa- ja kiviainesjätteillä tarkoitetaan esimerkiksi pintamaita, jotka voivat sisältää maa-ainesten lisäksi kantoja ja kiviä. Maa- ja kiviaineskuorman seassa ei saa olla purkujätteitä tai muita jätteitä. Muutoin kuorma käsitellään sekajätteenä.